Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
25/06/2024 16:35
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
04/06/2024 15:48
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
04/06/2024 15:42
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý I năm 2024
24/04/2024 17:42
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý I năm 2024 biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024
24/04/2024 17:38
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024
24/04/2024 17:36
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
11/04/2024 16:52
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Văn bản giải trình chênh lệch các chỉ tiêu và ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán
09/04/2024 10:55
Văn bản giải trình chênh lệch các chỉ tiêu và ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
09/04/2024 10:52
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ động lớn
08/04/2024 16:40
Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ động lớn
Gia hạn thời gian tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
04/04/2024 16:18
Công ty CP Sông Đà 10 thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
05/03/2024 14:19
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
28/02/2024 10:38
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
28/02/2024 10:34
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
16/02/2024 14:25
Công ty CP Sông Đà 10 thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. Ông Nguyễn Văn Đoài đảm nhận nhiệm vụ công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Văn Thanh.
Trang 1/27 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.103662014008 seconds