Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Thông báo ngày niêm yết cổ phiếu
22/12/2011 16:24
Căn cứ công văn số 39/CV-2011 ngày 19/12/2011 của CTCP Sông Đà 10 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SDT niêm yết bổ sung theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo

  

SDT: Ngày 30/12/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Căn cứ công văn số 39/CV-2011 ngày 19/12/2011 của CTCP Sông Đà 10 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SDT niêm yết bổ sung theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 10;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Mã chứng khoán: SDT;

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-          Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.360.000 cổ phiếu (Chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu);

-          Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 93.600.000.000 đồng (Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng);

-          Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 21.060.000 cổ phiếu (Hai mươi mốt triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu);

-          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 210.600.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ sáu trăm triệu đồng);

-          Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 30/12/2011.

 

                                                                                               Theo HNX

Tag: .

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.138197898865 seconds