Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Thông báo chốt danh sách cổ đông để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
07/03/2013 09:10
Thông báo chốt danh sách cổ đông để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 Thông báo chốt danh sách cổ đông để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 3.19935107231 seconds