Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Kinh tế - Xã Hội
 
Sông Đà 2: Tập trung thi công dự án trọng điểm - tiết giảm 5% chi phí công
11/04/2012 13:09
Năm 2011 nền kinh tế của đất nước có rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về tài chính, giá cả, tiền tệ đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh, xây lắp, trong đó có Công ty cổ phần Sông Đà 2

 
Năm 2011 nền kinh tế của đất nước có rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về tài chính, giá cả, tiền tệ đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh, xây lắp, trong đó có Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng thành viên Tập đoàn, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Chính quyền Nhà nước địa phương nơi đơn vị hoạt động; Tập thể cán bộ viên chức – lao động có nhiều cố gắng, đoàn kết khắc phục khó khăn, đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy tiến độ thi công các dự án (các dự án là đơn vị là nhà thầu, các dự án đơn vị là nhà đầu tư), nói chung cơ bản đa đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2011 đề ra. Tập thể lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi công, bố trí ổn định tổ chức trên các công trường thực hiện đúng tiến độ, trong đó đã tổi chức phát động thi đua tại một số dự án trọng điểm.

Có phương án đầu tư hoặc đấu thầu các dự án phù hợp với tình hình thực tế phát triển của Công ty, không dàn trải nên các dự án hiện đang phát huy hiệu quả, và tiết kiệm chi phí.

Về công tác tiếp thị đấu thầu. Đã hoàn thành kế hoạch tiếp thị đấu thầu, trong đó có gói thầu đường vào dự án thủy điện Trung Sơn, trị giá 56 tỷ đồng, (Lễ động thổ ngày 18/7/2011); Gói thầu xử lý sạt trượt tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ…

Hoàn thành việc xin chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình về việc khảo sát thăm dò, lập dự án đầu tư mỏ đá Tiến Sơn – Lương Sơn, (diện tích hơn 10,5 ha); Sự chấp thuận của Tập đoàn và của UBND tỉnh Thái Nguyên về đầu tư dự án Highland City (diện tích 51,3 ha, dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật 1.194 tỷ đồng).

Đầu tư tài chính và trở thành cổ đông chi phối (22,96 tỷ đồng/45 tỷ đồng = 51%) tại Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà từ tháng 7/2011. Đồng thời giảm và dừng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà – Miền Trung; Công trình Giao thông Sông Đà; Liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang dự án Khu đô thị Phú Lương; Liên danh A.D.E.L dự án Đề Đô và sông Tiêu Tương.

HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hính thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

  • Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 đạt:
          -  Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 441,4 tỷ/KH 456 tỷ đồng bằng 97%.

       -  Doanh thu : 394,4 tỷ/KH 419,4 tỷ đồng đạt 94%.

         Từng bước đáp ứng được tài chính phục vụ cho dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, hiện đang trong giai đoạn xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật và đã bắt đầu kinh doanh, năm 2012 bắt đầu xây thô các khu nhà ở.

Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động, đời sống an sinh đảm bảo, cơ bản đảm bảo tiến độ trả lương đối với người lao động và tiền lương bình quân đạt là 4,70 triệu đồng/người/tháng.
  • Nhiệm vụ kế hoạch năm 2012:
         Năm 2012 đứng trước những thuận lợi và cơ hội, song khó khăn thì có thể nói tình hình lạm phát rất nặng nề đối với nền kinh tế cả nước, với các doanh nghiệp nói chung mà Công ty cổ phần Sông Đà 2 không là ngoại lệ. Nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Tập đoàn; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà với truyền thống đoàn kết chặt chẽ, vượt qua khó khăn và bằng nhiều phương án, nhiều giải pháp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2012

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

    - Tổng giá trị SXKD: 480,000 tỷ đồng, tăng trưởng 107%.

    - Doanh thu: 479,989 tỷ đồng, tăng trưởng 120%.

    - Tiền về tài khoản: 467,533 tỷ đòng, tăng trưởng 119%

    - Các khoản phải nộp ngân sách: 28,240 tỷ đồng, tăng trưởng 103

    - Lợi nhuận: 32 tỷ đồng, tăng trưởng 103%.

    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 6,7%

    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL 26,7%

    - Cổ tức: 15%

    - Thu nhập bình quân CBCNV: 5 triệu đồng/người/tháng.

2. Một số mục tiêu, giá trị kế hoạch chính:

    a. Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:

      - Tổng giá trị kế hoạch xây lắp: 80 tỷ đồng.

     b. Công trình Thủy điện Trung Sơn:

      - Giá trị kế hoạch xây lắp: 25,1 tỷ đồng.

     c. Công trình Thủy điện Bản Vẽ:

      - Giá trị kế hoạch xây lắp: Trên 48,5 tỷ đồng.

     d. Công trình Thủy điện Hủa Na

      - Giá trị kế hoạch xây lắp: 6,2 tỷ đồng<

     e. Công trình Thủy điện Xekaman 1:

      - Giá trị kế hoạch xây lắp: 61,1 tỷ đồng.

Trong đó công ty chú trọng tập trung đầu tư vốn và thi công các dự án chính là: Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng Thái Nguyên; Dự án khai thác mỏ đá Tiểu Sơn (Hòa Bình). Dự án Khu đô thị Phú Lương Hà Đông năm 2012.
  • Công ty đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch 
             1. Khẩn trương làm tốt công tác định biên lực lượng gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc đến các phòng chức năng Công ty, phân loại cán bộ, nhân viên theo định kỳ, phấn đấu giảm tỷ trọng nhân viên gián tiếp tại các phòng chức năng.

         2. Xây dựng kỷ cương, quy chế quản lý điều hành, phân công công việc hoặc giao việc, tăng cường tổ chức kiểm tra thực hiện công việc phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và cụ thể. Có chính sách hợp lý đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thật sự quan tâm đến việc xây dựng và vận hành tốt mô hình Tổ, Đôi sản xuất.

           3. Rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý của nội bộ của Công ty.

           4. Giá trị công nợ dở dang hiện tại còn rất lớn đặt ra cho năm 2012. Lãnh đạo Công ty cần phải tập trung cao độ hơn nữa, triển khai thực hiện quyết liệt việc thu vốn và thu hồi công nợ.

           5. Tiếp nhận, bổ sung cán bộ có năng lực quản lý, điều hành để tăng cường cho các đơn vị trực thuộc.

             6. Cùng với Tập đoàn chuẩn bị tốt các điều kiện để ký được phụ lục hợp đồng tại thủy điện Bản Vẽ, đồng thời kiểm trả và rà soát lại các hồ sơ thu hồi vốn của các hạng mục công trình tại thủy điện Bản Vẽ đề hoàn thiện và đủ điều kiện thu vốn.

           7. Cải tiến việc quản lý sử dụng xe máy, thiết bị phục vụ thi công, định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa theo hướng chủ động, tránh để hỏng hóc trong quá trình đang thi công. Ngày 6/4/2012 vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông Đảng thường niên hàng năm, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành công ty đã ký cam kết tiết giảm 5,2% chi phí quản lý và giảm giá thành sản phẩm 

Tag: Thông tin

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.321496009827 seconds