Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Văn phòng Đảng ủy
 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
25/06/2020 14:02
Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Sau 2 ngày làm việc tích cực (22/6/2020 - 23/6/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung như chương trình đã đề ra. 

BB7A2431.JPG

 (các đại biểu tham dự Đại hội)

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra khóa XII, nhiệm kỳ 2015 2020đặc biệt là 50 đại biểu chính thức, thay mặt cho 309 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

BB7A2492.JPG

 (đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội)

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà gồm 14 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

152A6080.JPG

 (Ban chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ban chấp hành khóa XIII cũng đã thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra tại Đại hội. Đồng chí Trần Tuấn Linh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Tấn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Đình Tú được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

IMG_2000.JPG

(đồng chí Trần Tuấn Linh – Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Về công tác sản xuất kinh doanh, Đại hội đã đề ra định hướng: Đến năm 2025, phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà 10 trở thành thương hiệu hàng đầu trong nước về thi công khoan nổ và công trình ngầm.

Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của cả tổ hợp, giai đoạn 2020 – 2025:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 6.824,82 tỷ đồng;

- Doanh thu: 6.197,73 tỷ đồng;

- Nộp Nhà nước: 456,82 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 185,84 tỷ đồng;

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2025: 804,52 tỷ đồng;

- Tổng tài sản cuối kỳ: 2.765,25 tỷ đồng;

- Giá trị đầu tư: 460 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân của CBCNV: 14,47 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tag: Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII , nhiệm kỳ 2020-2025

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.298814058304 seconds