Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Văn bản giải trình chênh lệch các chỉ tiêu và ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán
09/04/2024 10:55
Văn bản giải trình chênh lệch các chỉ tiêu và ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

 Xem chi tiết:

Tag: Tin tức sự kiện

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.173804044724 seconds