Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
10/12/2014 14:33
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy IV/Thong bao thay doi sl co phieu bieu quyet dang luu hanh.pdf

Tag: thông báo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.174144029617 seconds