Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
25/06/2024 16:35
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 XEM CHI TIẾT:
1. Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
2. Biên bản kiểm phiếu
3. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
4. Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2024
5. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông năm 2024
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2024

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.172519922256 seconds